تبلیغات
فروشگاه اینترنتی روز برفی | جدیدترین محصولات روز دنیا - مجموعه نرم افزارهای مهندسی خاک و معدن
فروشگاه اینترنتی روز برفی | جدیدترین محصولات روز دنیا
لیز خوردن بهانه ایست برای محکم تر فشردن دست کسی که دوستش داری . روز برفیت مبارک

گروه سرگرمی شاهزاده ایرانی

مجموعه نرم افزارهای مهندسی خاک و معدن

چهارشنبه 18 اسفند 1389

نویسنده: کرم موبر |

مجموعه نرم افزارهای مهندسی خاک و معدن

دسته نرم افزار کاربردی زیردسته عمران و نقشه کشی


مجموعه نرم افزارهای مهندسی خاک و معدن
تصویر مجموعه نرم افزارهای مهندسی خاک و معدن


مجموعه نرم افزارهای مهندسی خاک و معدن

Engineering Collection Civil 2

این مجموعه شامل موارد زیر است :

Geodelft Mpile v4.1.4.2

Geodelft Msettle v7.3.2.1

GGU Consolidate V3.00

Itasca 3DeC 400

Res3Dinv v2.15f1

And….

لیست تعداد اندکی از نرم افزارهای موجود در این مجموعه :
* GEODELFT MPILE V4.1.4.2
نرم‌افزار طراحی بدنه سد خاکی

* Itasca udec v4.00.153
نرم‌افزار مدل‌سازی سازه‌های زیر زمینی و تحلیل پایداری در محیط‌های ناپیوسته و دارای درز و شکاف

* PCA Beam v2.0
نرم‌افزار تحلیل و طراحی تیرها و دال‌های یک‌طرفه در سیستم‌های دال بتنی مسلح

* PCA Mats v6.1
نرم‌افزار تحلیل پی‌های گسترده، پی‌های مرکب یا دال روی تیرها

* PCA Slab v2.0
نرم‌افزار تحلیل و طراحی انواع سیستم‌های سقف بتن آرمه

* PCA Wall v3.02
نرم‌افزار تحلیل و طراحی دیوارهای برشی بتن آرمه، دیوارهای شیب‌دار و پانل‌های پیش ساخته

* Plaxis 8.5
نرم‌افزار اجزای محدود برای تحلیل دوبعدی

* Res2Dinv v3.52t1
این نرم‌افزار گرافیکی و در مقابل فرامین کاربر واکنش‌گر است

* RES3Dinv v2.15f1
این نرم‌افزار برای مدل‌سازی سه‌بعدی پیشرو داده‌های مقاومت ویژه به‌کار می‌رود

* RockWare DigiData v2.0
نرم‌افزار رقومی سازی نقشه‌ها

* RockWare RockWorks v6.8.31
نرم‌افزار استاندارد برای نمایش سه‌بعدی اطلاعات لایه‌های زیر سطح زمین

* EMS-I GMS v6.0
شبیه‌سازی منابع آب‌های زیرزمینی و چگونگی محافظت و آلودگی آن‌ها

* Geocap v4.2.67
نرم‌افزار طراحی و مدل‌سازی

* GEODELFT MFoundation V5.1.2.12
از این برنامه برای طراحی انواع پی‌های سطحی می‌توان استفاده کرد

* GEO-SLOPE GeoStudio 6.02
مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای ژئوتکنیکی و زیست‌ محیطی

* RocScience Dips v5.103
بررسی پایداری سازه‌های مختلف، پایداری شیب و تاثیر آب‌های زیرزمینی روی شرایط پایداری و مقاومت

* RocScience Examine2D v6.05
نرم‌افزار ویژه‌ی تحلیل حفاری در محیط‌های سنگی

* RocScience ExamineTab v2.14
نرم‌افزار تحلیل گرافیکی و آماری اطلاعات زمین‌شناسی

* RocScience Phase2 v5.047
نرم‌افزار قدرتمند برای تحلیل دوبعدی تنش الاستوپلاستیک با استفاده از المان‌های محدود جهت حفاری‌های زیرزمینی یا سطحی در خاک یا سنگ

* RocScience RocData v3.013
نرم‌افزار تحلیل اطلاعات مقاومتی خاک و سنگ

* RocScience RocFall v4.039
نرم‌افزار تحلیل و طراحی پایداری شیب‌های سنگ

* RocScience RocPlane v2.029
نرم‌افزار تحلیل و طراحی پایداری شیب‌های سنگ

* RocScience RocSupport v3.002
مکانیک سنگ، سیستم‌های پایداری تونل‌ها و آنالیز تنش

* RockScience Slide v5.014
جامع‌ترین نرم‌افزار برای تحلیل پایداری شیب

* ًRocScience Swedge v4.078
به تحلیل پایداری کوه‌های سطحی که در شیب دامنه‌ها ایجاد می‌شود می‌پردازد

* RocScience Unwedge v3.005
نرم‌افزار مدل‌سازی کوه‌های معدنی و فضای زیرزمینی به صورت سه بعدی و محاسبات گوناگون از قبیل وزن، میزان چسبندگی و غیره

* RockScience Pillar v3.04
نرم‌افزار ارزیابی پایداری سطوح یا ستون‌های نگاهدارنده سطح و رویه‌های چندلایه

* Adapt PT v8.0
نرم‌افزار پیشرفته تحلیل و طراحی سیستم‌های دال، سقف و تیر

* Analysis Group v2.5
آنالیز دیوار برشی و سقف

* Datamine Studio v3.0.1716.5
نرم‌افزاری برای مرتب کردن داده‌های ذخایر در حالت دوبعدی، سه‌بعدی، مدل‌سازی و طراحی معادن است

* E-Book Collection
مجموعه‌ای از کتب الکترونیکی رشته خاک و معدن

* Itasca 3DEC 400
نرم‌افزار مکانیک سنگ

* Itsaca Flac3d
نرم‌افزار مکانیک سنگ

* Itsaca Flac v5.0.355
نرم‌افزار مکانیک سنگ

* Itsaca PFC2D v3.10.234
نرم‌افزار مکانیک سنگ

* GEODELFT MSETTLE V7.3.2.1

* GGU Consolidate v3.00

* GGU Underpin v3.16

* Bridge Design Manuals

* Earthquake Manuals

* Environment Manuals

* Hydrolic Manuals

* Other Manuals

* Pavement Manuals

* Survey Manuals
نرم افزار طراحی بدنه سد خاکی , نرم افزار تحلیل پی ها گسترده پی های مرکب یا دال روی تیرها

نرم افزار مدل سازی سازه های زیر زمینی و تحلیل پایداری در محیط های ناپیوسته و داراری درز و شکاف

نرم افزار تحلیل و طراحی تیر ها و دال های یک طرفه در سیستم های دال بتنی مسلح

نرم افزار تحلیل و طراحی دیوارهای برشی بتن آرمه دیوارهای شیبدار و پانلهای پیش ساخته

نرم افزار اجزای محدود برای تحلیل دو بعدی , نرم افزار تحلیل و طراحی انواع سیستم های سقف بتن آرمه

نرم افزار گرافیکی که در مقابل فرامین کاربر واکنشگر است

نرم افزاری برای مدل سازی سه بعدی پیشرو داده های مقاومت ویژه , نرم افزار رقومی سازی نقشه ها

نرم افزار استاندارد برای نمایش سه بعدی اطلاعات لایه های زیر سطحی زمین

شبیه سازی منابع آبهای زیر زمینی و چگونگی محافظت و آلودگی آنها

نرم افزار طراحی و مدل سازی , نرم افزار طراحی انواع پی های سطحی

مجموعه ای از نرم افزارهای ژئوتکنیکی و زیست محیطی

بررسی پایداری سازه های مختلف – پایداری شیب و تاثیر آب های زیر زمینی روی شرایط پایداری و مقاومت

نرم افزار ویژه تحلیل حفاری در محیطهای سنگی , نرم افزار تحلیل گرافیکی و آماری اطلاعات زمین شناسی

نرم افزار قدرتمند برای تحلیل دو بعدی تنش الاستوپلاستیک با استفاده از المان های محدود جهت حفارهی های زیر زمینی یا سطحی در خاک یا سنگ

نرم افزار تحلیل اطلاعات مقاومتی خاک و سنگ, نرم افزار تحلیل و طراحی پایداری شیبهای سنگ

مکانیک سنگ سیستم های پایداری تونل ها و آنالیز تنش , جامع ترین نرم افزار برای تحلیل پایداری شیب

تحلیل پایداری کوه های سطحی که در شیب دامنه ها ایجاد میشود

نرم افزار مدل سازی کوه های معدنی و فضای زیر زمینی به صورت سه بعدی و محاسبات گوناگون از قبیل وزن میزان چسبندگی و ..

نرم افزار ارزیابی پایداری سطوح یا ستونهای نگاهدارنده سطح و رویه های چند لایه

نرم افزار پیشرفته تحلیل و طراحی سیستم های دال و سقف و تیر , آنالیز دیوار برشی و سقف

نرم افزار در مرتب کردن داده های ذخایر در حالت دو بعدی – سه بعدی – مدلسازی و طراحی معدن

مجموعه ای از کتب الکترونیکی رشته خاک و معدن , نرم افزارهای مکانیک سنگ

و .....

این مجموعه در 3 دی وی دی همه نرم افزاهای رشته خاک و معدن را جمع کرده و با تهیه این مجموعه به همه نرم افزارهای ضروری رشته خاک و معدن دسترسی خواهید داشت

فروشنده: جوانه ها

قیمت: 11,400 تومان

درصد :50

روش خرید: برای خرید مجموعه نرم افزارهای مهندسی خاک و معدن، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

خرید مجموعه نرم افزارهای مهندسی خاک و معدن


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

http://lnk.site88.net/photos/4a93297083a2.gif

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : کرم موبر

← لینکدونی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :